เรื่องย่อ

Ayu เป็นเด็กสาวที่ทำงานขายบริการ แต่เมื่อเธอพบกับ Yoshiyuki ทำให้เธอรักเขามาก แต่ก็มีอุปสรรคมกมายทั้งยานของ Ayu และครอบครวของ Yoshiyuki ที่ไม่พอใจในตัว Ayu พวกเขาจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างอย่างไรติดตามได้ในละครดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love ดีฟ เลิฟ [Movie ซับไทย] ช่องทางที่ 1 [Dailymotion]

ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 1
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 2
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 3
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 4
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 5
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 6
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 7
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 8
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 9
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 10
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 11
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 12
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 13 [The End]

ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love ดีฟ เลิฟ [Movie ซับไทย] ช่องทางที่ 2 [YouTube]

ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 1
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 2
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 3
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 4
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 5
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 6
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 7
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 8
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 9
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 10
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 11
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 12
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 13 [The End]

ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love ดีฟ เลิฟ [Movie ซับไทย] ช่องทางที่ 3 [Mthai]

ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 1
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 2
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 3
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 4
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 5
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 6
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 7
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 8
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 9
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 10
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 11
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 12
ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Deep love [Movie ซับไทย] ตอนที่ 13 [The End]